Kurs

Vi gjennomfører mange kurs på Briskebyklinikken i løpet av året. Her vil vil fortløpende legge ut informasjon om kurs som kommer.