top of page
Lise Martens
Terapeut, coach, menneskelig ressursutvikler.

Tilbyr behandlingsformene:

Coaching, psykoterapi og veiledning.

Lærer i Transendental meditasjon.

Rådgiver i ayurvedisk medisin.

Kurs:

Kurs i ayurveda: Livskunnskap for friskhet.
Transendental meditasjon.

Learning Circle - FamiliekonstellasjonerKontaktinformasjon:

Tlf. 91866739, mail: lise@martensconsulting.no

Hjemmeside: www.martensconsulting.no

lise nelly crop lys small.jpg

Lise Martens har arbeidet i over 30 år med menneskelig ressursutvikling.  Hennes hovedfokus har vært hvordan vi som enkeltmennesker kan utvikle oss og få et bedre liv på grunnlag av den vi er -  i trygghet og tillit til egen person.  Hun har bakgrunn som pedagog, leder, coach og konsulent i næringslivet og innen voksenopplæring. Hun er profesjonell samtalepartner og relasjonscoach utdannet ved The Coaches Training Institute (CTI), California etter mangeårig utdannelse og praksis innen menneskelig ressursutvikling (Human Resource Development);  i tillegg utdannet naturmedisiner og yoga- og meditasjonslærer.  Mastergrad og en Honorary Ph.d. fra Sveits. Utdannet i Hellingers Organisasjons-og familiekonstellasjoner, og Franz Rupperts traumeterapi. Virkefelt har vært Europa og Asia; kunder fra mer enn 50 land.

Hovedfokus i mitt arbeid:

Er aktiv medvandrer i menneskers vekstprosess mot å bli leder i sitt eget liv. Fungerer som pådriver for å bringe verdier og visjoner ut i livet. Virker som katalysator for nærhet til følelser og forankring i eget vesen. Hjelper fram et balansert forhold mellom indre ro og trygghet og dynamisk, kreativ utfoldelse.
 

 

Kundens fokus:

Mine kunder setter selv agenda og mål for møtene våre. Som hovedsak er de ofte opptatt av sammenhengen mellom livsglede og forankring i egen person og suksess på jobb.

Jeg arbeider med enkeltpersoner og par; og holder skreddersydde  ”workshops” for grupper på alle nivåer i bedriftene. Foredrag og workshops for utdanningssektoren.

 

Spesifikke områder med co-active coaching som kommunikasjonsverktøy:

Lederspørsmål;  Fremtidens lederskap: Den Coachende Leder

Læreren som leder

Nye perspektiver/ideer

Gode relasjoner til andre gjennom god relasjon til seg selv

Grundervirksomhet; Finn din nisje

Ny i jobb

Balanse jobb/privatliv

 

Jeg bruker også dybdecoaching for:

Større selvtillit og  trygghet; glede og indre ro

bottom of page