top of page

MEDITASJON

Meditasjon er en tilstand der vi er i ett med det naturlige. Det innebærer å være tilstede i øyeblikket, uten å definere eller å ha behov for å endre på noe, eller faktisk behøve å synse noe om noe. Det innebærer også å frigjøre seg fra det som begrenser oss: bekymringer, følelser,  tanker, stress, ulike hang-ups; som mønstre, vaner/uvaner osv.

Meditasjon er tilstanden bak alt dette, altså det å være, eller å være tilstede.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mange opplever at de gjennom å meditere får en større grad av tilstedeværelse i livet og gjennom dette får større bevissthet på hva som er riktige og viktige veivalg. Meditasjon er også en god metode for å håndtere stress.

På Briskebyklinikken settes det jevnlig opp meditasjoner gjennom året som publiseres her på nettsiden vår.

bottom of page